โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า

พิกัด
N 14.11710
E 99.40035

สถานที่ตั้ง
ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ประวัติ-ข้อมูลสถานที่
โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่าเคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นการเดินทัพของพม่าซึ่งยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสภาพปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของแนวกำแพงดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 167 x 355 เมตร มีป้อมค่ายอยู่ทั้ง 4 มุมโบราณสถานบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์ วัดขุนแผน วัดแม่หม้ายเหนือ วัดแม่หม้ายใต้และวัดนางพิมหรือวัดกาญจนบุรีเก่าและป้อมเมืองกาญจนบุรีเก่า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่าทุกวัน


จังหวัดกาญจนบุรี | โรงแรมที่พัก | ร้านอาหาร | ผู้จัดทำ