อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

พิกัด
N 14.212512
E 99.235445

สถานที่ตั้ง
บริเวณทุ่งลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุร

ประวัติ-ข้อมูลสถานที่
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างโดยกองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายในการจัดสร้างเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ตลอดจนเชิดชูวีรกรรมบรรพบุรุษนักรบไทยในการทำสงคราม 9 ทัพ กับพม่าใน พ.ศ.2328 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ในสงคราม 9 ทัพ เกี่ยวกับการจัดทัพ การนำทัพ หลักการใช้ภูมิประเทศ เส้นทางเดินทัพ ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ซึ่งทำให้ฝ่ายไทยมีชัยชนะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2543

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-589233-5 ต่อ 51015,08-7007-3424                


จังหวัดกาญจนบุรี | โรงแรมที่พัก | ร้านอาหาร | ผู้จัดทำ