หาดทรายน้ำจืดวัดท่าล้อ

พิกัด
N 13.988009
E 99.567717

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง

ประวัติ-ข้อมูลสถานที่
หาดทรายน้ำจืดวัดท่าล้อชาวบ้านนิยมเรียกว่าหาดทรายท่าล้อ มีความยาวประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นหาดทรายหยาบลาดลงสู่แม่น้ำแม่กลอง บริเวณนี้จะเป็นคุ้งน้ำ มีความกว้างคล้ายทะเลสาบและมีลมพัดเข้าหาฝั่ง ทัศนียภาพด้านหน้าเป็นภูเขาได้รับการพัฒนาโดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าล้อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บริเวณชายหาดน้ำจืดวัดท่าล้อมีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน


จังหวัดกาญจนบุรี | โรงแรมที่พัก | ร้านอาหาร | ผู้จัดทำ